Platné od data:
1. 1. 2024

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2024. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 6/2019 o místním poplatku ze psů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2019, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
23. 10. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 3/2019, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
1. 6. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2017, o nočním klidu.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
1. 6. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
9. 7. 2014

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky.
Územní plán Kamenec u Poličky.
(fomát PDF)

27. 2. 2009

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2009, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Neplatné vyhlášky:
1. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2023. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2022. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2021. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 7. 2020
Řád veřejného pohřebiště.
Plné znění.
(fomát PDF)
1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2020. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

29. 6. 2019
Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2019, požární řád obce.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
1. 1. 2019

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2019. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2018

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2018. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2017

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2017. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2016

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2016. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 5. 2015
Řád veřejného pohřebiště.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
1. 3. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2015. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2014

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2014. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2013

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2013. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku za stavby, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba (fomát DOC)

1. 1. 2012

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů v roce 2012. (fomát PDF)
Přiznání k poplatku trvale žijící občané. (fomát DOC)
Přiznání k poplatku chalupáři. (fomát DOC)

23. 9. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

24. 2. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2011 Požární řád obce.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Řád ohlašovny požáru (fomát PDF)
Seznam nadzemních a podzemních hydrantů v obci (fomát PDF)
Grafické schéma umístění nadzemních a podzemních hydrantů v obci (fomát JPG)

1. 1. 2011

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

Termíny svozů a další praktické informace. (fomát PDF)

27. 2. 2009

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2009

Požární řád obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky

Řád ohlašovny požárů
Seznam hydrantů
10. 7. 2009

Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu obce Kamenec u Poličky.
Plné znění OOP.
(fomát PDF)

1. 1. 2008

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2007

Obecně závazná vyhláška obce Kamenec u Poličky č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 4. 2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 která nahrazuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o místních poplatcích.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2006

Obecně závazná vyhláška 5/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky. + příloha (fomát PDF)

1. 7. 2005

Obecně závazná vyhláška 4/2005 Požární řád obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky. + příloha (fomát PDF)

1. 5. 2005

Obecně závazná vyhláška 3/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 5. 2005

Obecně závazná vyhláška 2/2005 o Místních poplatcích.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

28. 2. 2005

Obecně závazná vyhláška 1/2005 o závazných plánech Územního plánu obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2005

Obecně závazná vyhláška 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2004

Obecně závazná vyhláška 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)

1. 1. 2004
Vyhláška o místních poplatcích.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
18. 11. 2003
Požární řád obce Kamenec.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
14. 10. 2002
Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu obce Kamenec u Poličky.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)
1. 11. 2002
Řád veřejného pohřebiště.
Plné znění vyhlášky.
(fomát PDF)