Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy (velikost souboru 92 kB, formát PDF)
I. - Textová část ÚP Kamenec u Poličky (velikost souboru 540 KB, formát PDF)
I.1 - Výkres základního členění území (velikost souboru 2,2 MB, formát PDF)
I.2 - Hlavní výkres (velikost souboru 6 MB, formát PDF)
I.3 - Energetika a veřejné komunikační sítě (velikost souboru 1,3 MB, formát PDF)
I.4 - Vodní hospodářství (velikost souboru 4 MB, formát PDF)
I.5 - Výkres VPS, VPO a asanací (velikost souboru 3,1 MB, formát PDF)
II.- Textová část odůvodnění ÚP Kamenec u Poličky (velikost souboru 900 KB, formát PDF)
II.1 - Koordinační výkres (velikost souboru 7,1 MB, formát PDF)
II.2 - Výkres širších vztahů (velikost souboru 12,2 MB, formát PDF)
II.3 - Výkres předpokládaných záborů PF (velikost souboru 3,3 MB, formát PDF)