Plán akcí v areálu v roce 2009
poslední aktualizace 31. 12. 2009
DUBEN
30. 4.
Čarodějnice pro děti a dospělé
KVĚTEN
16. - 17. 5.
Fotbalový turnaj, divadelní představení, hudební festival
22. 5.
zadáno
24. 5.
Okrskové kolo v požárním sportu mužů a žen
30. 5.
zadáno
ČERVEN
6. 6.
Pouťové posezení
13. 6.
Dětský den
27. 6.
tenisový turnaj
ČERVENEC  
SRPEN
8. 8. XV. ročník závodu Večerní stovka - V. závod Českého poháru
9. 8. XVIII. ročník závodu O pohár starosty obce Kamenec
9. 8. XII. ročník závodu Seniorcup
  závody v seriálu Okresní liga Svitavska v požárním útoku
15. 8.
volejbalový turnaj "Kamenecké podání" - XI. ročník
29. 8. VI. ročník závodu O pohár SDH Kamenec
ZÁŘÍ
19. 9.
Společenské klání Kamenec versus Sádek
ŘÍJEN
  ukončení letní sezóny a zazimování areálu