logo
O pohár starostky obce
Hartmanice
5. 7. 2020
O pohár starostky obce
Sádek
11. 7. 2020
O pohár starosty obce
Nedvězí
25. 7. 2020
O pohár starosty obce
Kamenec u Poličky
ZRUŠENO - 2. 8. 2020
O pohár starosty obce
Oldriš
8. 8. 2020
O pohár obce Desná
Rok 2021
Desná
Celkové výsledky
15. 8. 2020
Přihláška družstva na závod ligy 2020
Závod Extraligy ČR
Pravidla pro rok 2020
Zderaz
5. 9. 2020
O pohár SDH
Perálec
12. 9. 2020
O pohár starosty obce
Květná
19. 9. 2020