Kamenec u Poličky - splašková kanalizace
Dne 30. 8. 2020 končí omezení stanovená opravou komunikace II/353.
Aktuální vývoj prací při opravě komunikace II/353 k 20. 8. 2020.
Aktuální plán prací při opravě komunikace II/353 od 17. 8. do 30. 8. 2020.
Informace o autobusové dopravě v období od 16. 7. do 30. 8. 2020.
Výlukový jízdní řád linky Polička - Svratka na období od 16. 7. do 30. 8. 2020.
Informace o dopravním omezení na komunikaci II/353 od 16. 7. do 30. 8. 2020.
Etapy rekonstrukce komunikace II/353 a místní objízdné trasy - dvě strany.

Aktualizovaná informace ze dne 26. 4. 2020 - realizace kanalizačních přípojek.
NOVĚ - technické informace k provedení kanalizační přípojky.
Čestné prohlášení k odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace.
Přihláška odběrného místa - kanalizační přípojka.

Pozvánka na čtvrtek 12. 12. 2019 - od 18.00 kontrolní den stavby splaškové kanalizace s možností účasti veřejnosti.
Aktuální informace dne 26. 11. 2019 - asfaltování místních komunikací.
Aktuální informace dne 20. 11. 2019 - asfaltování místních komunikací.
Aktuální informace dne 18. 11. 2019 - asfaltování místních komunikací.
Aktuální informace dne 31. 7. 2019.
Aktualizovaná informace dne 22. 7. 2019.
Aktuální informace ze dne 8. 7. 2019.
Aktuální informace ze dne 1. 7. 2019.
Aktuální informace ze dne 24. 4. 2019.
Aktuální informace ze dne 6. 4. 2019.
Aktuální informace ze dne 11. 3. 2019.
Aktuální informace ze dne 6. 3. 2019.
Aktuální informace ze dne 27. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 20. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 12. 2. 2019.
Aktuální informace ze dne 20. 1. 2019.
Aktuální informace ze dne 13. 12. 2018.
Aktuální informace ze dne 29. 11. 2018.
Aktuální informace ze dne 14. 11. 2018 - zahájení stavby 15. 11. 2018.
Přehledná situace s popisem názvů jednotlivých stok (velikost souboru 870 KB, formát JPG)
Kompletní dokumentace včetně domovních přípojek:
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB)
Kompletní situace včetně všech inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB)
Projektová dokumentace s platným územním rozhodnutím:
Situace širších vztahů stavby - (velikost souboru 2,7 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - horní část obce (velikost souboru 3 MB, formát PDF)
Situace inženýrských sítí - spodní část obce (velikost souboru 2 MB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - horní část obce (velikost souboru 870 KB, formát PDF)
Koordinační situace stavby - spodní část obce (velikost souboru 570 KB, formát PDF)