Veřejná vyhláška - zahájení opakovaného řízení o návrhu opatření obecné povahy Územní plán Kamenec u Poličky - opakované veřejné projednání návrhu ÚP Kamenec u Poličky (velikost souboru 92 kB, formát PDF)
I. A - Textová část ÚP Kamenec (velikost souboru 1,8 MB, formát PDF)
I.B.1 - Výkres základního členění území (velikost souboru 2,2 MB, formát PDF)
I.B.2 - Hlavní výkres (velikost souboru 5,9 MB, formát PDF)
I.B.3 - Energetika a veřejné komunikační sítě (velikost souboru 1,3 MB, formát PDF)
I.B.4 - Vodní hospodářství (velikost souboru 3,9 MB, formát PDF)
I.B.5 - Výkres VPS, VPO a asanací (velikost souboru 3,3 MB, formát PDF)
II.A - Textová část odůvodnění ÚP Kamenec (velikost souboru 1,2 MB, formát PDF)
II.B.1 - Koordinační výkres (velikost souboru 6,9 MB, formát PDF)
II.B.2 - Výkres širších vztahů (velikost souboru 11,7 MB, formát PDF)
II.B.3 - Výkres předpokládaných záborů PF (velikost souboru 3,2 MB, formát PDF)