Propozice závodu Večerní stovka Kamenec u Poličky

závody pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického

finálový závod Českého poháru 2018

kvalifikační závod na Mistrovství České republiky 2018

Ke stažení:
Propozice závodů 11. - 12. 8. 2018 (v pdf - 200 KB)
Fotografické ohlédnutí
Plakát 2018 (v pdf - 2 MB)
Propagační leták (v pdf 1,5 MB)
Propagační letáček  
Časový plán pro rok 2018:
sobota 11. 8. 2018  
A. Závod Český pohár 2018 - kategorie mladší a střední dorostenci
11.00 h
- ukončení prezence a uzavření startovní listiny mladších a středních dorostenců.
- vydávání startovních čísel.
11.20 - 11.55 h
- možnost tréninku.
12.00 h
- start I. kola kategorie mladších a středních dorostenců.
B. Závod Český pohár 2018 - závod mužů
12.00 h
- ukončení prezence a uzavření startovní listiny kategorie mužů
- vydávání startovních čísel.
- možnost tréninku mužů - čas dle ukončení závodu dorostenců.
13.30 h
- orientační start I. kola kategorie mužů.
Pozn.: čas zahájení závodu mužů je orientační - čas záleží na počtu startujících dorostenců.
C. Závod Český pohár 2018 - kategorie mladší, střední dorostenky a ženy
14.00 - 15.00 h
- prezence kategorie mladších, středních dorostenek a žen.
15.00 h
- ukončení prezence a uzavření startovní listiny mladších, středních dorostenek a žen.
- vydávání startovních čísel.
- možnost tréninku dorostenek a žen - čas začátku dle skončení závodu mužů.
15.30 - 17.00 h
orientační start I. kola kategorie dorostenek - čas startu dle konce závodu mužů a ukončení tréninku.
- start I. kola kategorie žen - čas startu ihned po posledním rozběhu I. kola závodu dorostenek.
- start II. kola kategorie dorostenky - čas startu ihned po posledním rozběhu I. kola závodu žen.
- start II. kola kategorie žen - čas startu ihned po posledním rozběhu II. kola závodu dorostenek.
Pozn.: časy startů závodů jednotlivých kategorií jsou pouze orientační - vše záleží na celkovém počtu startujících.
D. Večerní finálový program za umělého osvětlení
20.30 - 21.30 h
- play-off finále nejlepších mladších a nejlepších středních dorostenek z odpolední části závodu:
- semifinále, malé a velké finále.
- play-off finále nejlepších žen z odpolední části závodu:
- čtvrtfinále, semifinále, malé a velké finále.
21.30 - 22.30 h
- play-off finále nejlepších mladších a nejlepších středních dorostenců z odpolední části závodu:
- semifinále, malé a velké finále.
- play-off finále nejlepších mužů z odpolední části závodu:
- čtvrtfinále, semifinále, malé a velké finále.
E. Doprovodný program a vyhlášení výsledků:
22.00 h
- hudební doprovodný program - diskotéka - navazuje na finálový program závodů.
23.00 h
- vyhlášení výsledků závodů.
Ubytování a nepřízeň počasí:
- v sousedství sportovního areálu tradiční stanové městečko - vlastní vybavení, při velké nepřízni počasí krizová varianta přespání v budově obecního úřadu ...
- ve sportovním areálu kompletní zastřešení velkoprostorovým stanem, zastřešná terasa, stanové přístřešky ...
Pravidla závodu:
- soutěžní disciplínou je běh na 100 m s překážkami dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012 I. a II. část. (soubor předpisů SH ČMS-1/17-2011) v platném znění včetně všech dodatků schválených VV SH ČMS (dále jen „Směrnice hasičských sportovních soutěží“) a dle Směrnice celoroční činnosti dorostu. Večerní program probíhá za umělého osvětlení.
- závod probíhá ve dvou dráhách s polyuretanovým povrchem SPURTAN BS s certifikací IAAF dle DIN 18035.
- povoleno používání treter s hřeby max. 6 mm.
- překážky jsou pro všechny kategorie s tartanovým povrchem.
- měření časů je prováděno elektronickou časomírou se světelnou tabulí.
- čas přípravy na pokus se zkracuje na minimální dobu, maximálně 1 minuta
- start – v každém pokusu je možný pouze jeden chybný start bez vyloučení soutěžícího, který jej způsobil. Soutěžící, který způsobí další chybný start v pokusu, bude vyloučen.
- startovné činí 50,- Kč za jednoho závodníka.
- protesty dle Směrnice hasičských soutěží - složení kauce 200,- Kč, v případě neoprávněného protestu tato částka propadá pořadateli.
- za překonání rekordu dráhy prémie 1000,- Kč, kategorie muži čas 15,57 s, kategorie ženy čas 16,70 s
- závodnící z ČR jsou při závodě kryti pojištěním vyplývajícím z členství v SH ČMS - podmínkou je dodržování všech pravidel např. používání schválených typů přileb i při tréninku apod.
Odpolední část závodu:
- závodí se o body do Českého poháru 2018 dle pravidel Českého poháru 2018, o postup do večerního programu, ceny, trička s logem Večerní stovky
- kategorie mladšího a středního dorostu závodí o body do Českého poháru 2018 dle pravidel Českého poháru 2018, o postup do večerního programu, ceny, trička s logem Večerní stovky
- startovní listina I. kola je sestavována náhodným výběrem, ale tak, aby bylo zachováno pořadí závodníků z jednoho družstva stejné jako na přihlášce s určitými rozestupy.
- v I. kole se startuje se podle startovních čísel.
- pořadatel má právo na použití pravidla startu ve II. kole v obráceném pořadí dle výsledků I. kola - v prvním rozběhu startují nejhorší z I. kola.
- startovní číslo mají závodníci stejné v obou kolech.
- v případě zrušení části II. kola závodu např. z důvodu nepřízně počasí jsou výsledkem závodu výsledky dokončeného I. kola.
Večerní závodní program:
- závodí nejlepší muži a ženy z odpoledního závodu, závodí se vyřazovacím pavoukem o finanční prémie a ceny
- závodí nejlepší mladší a střední dorostenky a dorostenci z odpoledního závodu, závodí se vyřazovacím pavoukem o ceny
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a úpravu v programu závodu, úpravu počtu postupujících do II. kola, stanovení počtu startujících ve večerním programu apod. vzhledem k počasí a počtu startujících závodníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost závodníků, časový plán a maximální úroveň závodu. Případné zavedení pravidla o změně počtu postupujících do II. kola musí vyhlášeno před startem I. kola závodu.
Přihlášení do závodu:

Přihlásit se je nutno nejpozději do 10. 8. 2018 !!!
Přihlásit se lze pomocí aplikace Přihlášení do závodu LIVE - www.stovky.cz - okamžitá kontrola přijetí přihlášky náhledem na stav přihlášených závodníků.

- přihláška závodníka je potvrzena až zaplacením startovného při prezenci do doby před uzavřením st. listiny. V případě nezaplacení je i přihlášený závodník z listiny vyřazen.
- zaplacené startovné při neúčasti závodníka propadá ve prospěch pořadatele