Zbožnovská stovka
pořádá
SDH Zbožnov
Propozice soutěže
Přihlášení do závodu mužů a žen od 17 let včetně
Přihlášení do závodu dorostu od 13 do 16 let včetně