Publicita dotačně podpořených projektů obce Kamenec u Poličky
Revitalizace rybníka na parc.č. 93/50 v k.ú. Kamenec u Poličky
Rekonstrukce sportovního areálu - projekt s podporou Ministerstva pro místní rozvoj.
Obnova místní komunikace v obci Kamenec u Poličky - projekt s podporou Ministerstva pro místní rozvoj.
Pořízení stroje na úpravu lyžařských tras - projekt podpořil Pardubický kraj.
Chodník v obci Kamenec u Poličky - I.etapa je spolufinancován Evropskou unií.
Chodník v obci Kamenec u Poličky - III.etapa je spolufinancován Evropskou unií.
Kompostery pro Kamenec u Poličky - projekt spolufinancován Evropskou unií.
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace - podpora výstavby z PK.
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace - podpora výstavby z OPŽP
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace - dokumentace pro provedení stavby
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace - dokumentace pro stavební povolení
Kamenec u Poličky - splašková kanalizace - dokumentace pro územní rozhodnutí