Činnost sboru se dá rozdělit na činnost spolkovou, sportovní a činnost výjezdové jednotky. Výjezdová jednotka má 16 členů a slouží jako výjezdová jednotka JPO 5 pro naši obec. Používáme vozidlo Volkswagen Transportér Kombi 4x4 s vybavením ve speciálním přívěsu. K našemu vybavení dále patří další dvě požární stříkačky PS 12 pro sportovní činnost, přívěs VZ-26 s plachtou, historická motorová stříkačka DS 16 z roku 1939 atd.

Členskou základnu tvoří k datu 31. 1. 2020 celkem 101 členů.

Sbor řídí výbor, který pracuje od ledna 2020 v tomto složení:

starosta Petr Šváb
náměstek starosty a pokladník Michal Popelka
velitel sboru Jiří Doležal
jednatel Simona Cacková
hospodář Miroslava Kadidlová
vedoucí sportovních činností sboru Pavla Švábová
vedoucí mládeže Jiří Ondrák
zástupce vedoucího mládeže Michaela Doležalová
jednatel sportovních činností sboru Daniela Švábová
preventista Tomáš Popelka
referent přadatelských činností Šárka Krulišová

Kontrolní činnost ve sboru zajištuje kontrolní a revizní rada, která pracuje od ledna 2020 v tomto složení:

předseda Pavel Hrnčíř
člen Markéta Drašarová
člen Hana Cacková